Gregoriaanse vespers - 30/04/2023

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

In het programma Schoonheid met een Ziel is de vijfde zondag van de maand gereserveerd voor gregoriaanse muziek. Op 30 april is het weer zover:

De Schola Gregoriaans Groningen, o.l.v. Ton Tromp, zingt de vesperliturgie van de Paastijd. Daarin resoneert het Paasfeest volop, zoals blijkt uit het dikwijls gezongen woord Alleluia.

Ook in de teksten van de hymne en de antifonen wordt gerefereerd aan Pasen: de paradox van de gestorven en tóch levende Christus is op poëtische wijze onder woorden gebracht en wordt steeds herhaald.

De viering wordt begonnen en besloten met de wisselzang Salve festa dies, waarin de komst van de lente wordt verbonden met de verrijzenis van Jezus.