Psalmenvesper - 14/04/2024

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

In deze psalmenvesper met het Agricola Consort staat psalm 69 centraal.
Voorg: Dr. C.S. Rijken
Orgel: Johan Smit

Keer U niet af,
ontferm U over mijn angstige ziel.

Laat de vloed, de diepte mij niet verslinden.
Laat de mond van het graf niet over mij dichtgaan.
Ontferm U over mijn angstige ziel.

Ik wachtte op troost, maar niets.
Ik hoopte op iemand,
maar ik heb niemand om mij te helpen gevonden.
Keer U niet af,
ontferm U over mijn angstige ziel.

Veeg mijn naam niet weg uit het boek van het leven.
Dat ik mag opgeschreven staan bij Uw vrienden.
Ontferm U over mijn angstige ziel.

Zult Gij mij redden,
zo arm als ik ben en vernederd?
Alle ontrechten zullen opleven in U.
Keer U niet af,
ontferm U over mijn angstige ziel.

Hemel en aarde zullen uw naam verkondigen
en ook de zee met alles wat daarin leeft:
Ontferm U over mijn angstige ziel.

Hij zal zijn volk bevrijden,
en hun steden herbouwen,
en ook hun kinderen zullen daar wonen in vrede,
Keer U niet af,
ontferm U over mijn angstige ziel.

      Psalm 69-gezang, Huub Oosterhuis, Verzameld liedboek