Psalmenvesper - 10/03/2024

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

In deze psalmenvesper met het Martinikerkkoor staat psalm 68 centraal.

voorg: St. T.J. van der Woude
orgel: Janny Knol- de Vries

Zing voor God,
bezing zijn naam,
Heer is zijn naam,
jubel als hij verschijnt.

Vader van wezen,
beschermer van weduwen,
God geeft eenzamen een thuis,
en gevangenen vrijheid en voorspoed.

Deze God draagt ons en redt ons,
onze God is een reddende God.
Geprezen zij God.


(uit: Psalm 68, NBV)