Psalmenvesper - 14/01/2024

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

In deze psalmenvesper met het Roder Jongenskoor staat psalm 66 centraal.
voorg: Ds. T.T.J. Pleizier
orgel: Jochem Schuurman

Heel de aarde, juich voor God,
bezing de eer van zijn naam,
breng hem eer en lof.

Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten we ons dan in hem verheugen:
machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten.

Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.


      Ps 66, NBV, enkele verzen