Psalmenvesper - 12/05/2024

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

voorg; Prop. C.A.J. de Kok-Meeuse
orgel: Jochem Schuurman

Het Roder Jongenskoor o.l.v. Jaap de Kok zingt
psalm 70 op muziek van J. Harrison.

Heel wat jaar geleden schreef Sietze de Vries voor het Roder Jongenskoor
‘the Roden Service’
Dit unieke Magnificat en Nunc dimittis zal vandaag
voor het eerst sinds jaren weer klinken.

In dit Bruckner jaar begint de vesper met zijn Locus iste.
Als anthem klinkt het prachtige ‘Save us, o Lord’, van Bairstow.
.....
Psalm 70 is een dringend gebed van David (NBV):

God, breng mij uitkomst,
HEER, kom mij haastig te hulp.

Dat beschaamd en vernederd worden
wie mij naar het leven staan,
met schande terugwijken
wie mijn ongeluk zoeken,
beschaamd zich omkeren
wie de spot met mij drijven.

Wie bij U hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van U hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
‘God is groot!’

Ik ben arm en zwak,
God, kom haastig,
U bent mijn helper, mijn bevrijder,
HEER, wacht niet langer.