Evensong - 15/01/2023

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Let op: De EvenSong met Choral Voices vindt plaats in de
Martinikerk (i.v.m. stookkosten)


Choral Voices zingt op 15 januari een Festival of Lessons and Carols for Epiphany olv Daniel Rouwkema. Een feestelijke afwisseling van teksten en carols net als in december, maar nu rond het hoogfeest van Epifanie. Organist is Mannes Hofsink.

Epifanie komt van het Griekse woord ‘epifaneia’, letterlijk ‘plotseling verschijnen’ – in het bijzonder het plotseling verschijnen van een godheid. Het hoogfeest van Epifanie gaat dan ook over hoe God in de wereld is verschenen in Christus. Volgens de traditie gebeurt dat in drie Bijbelverhalen: het bezoek van de drie koningen, de doop in de Jordaan en Jezus’ eerste wonder op de bruiloft in Kana. Het zijn drie momenten waarin, als een plotselinge flits van inzicht, blijkt dat dit niet zomaar een mooi kind of een wijze leraar is, maar het vleesgeworden Woord.

Om deze verhalen, naast Herodes’ kindermoord en de lofzang van Simeon draait het dus in de teksten en carols die op 15 januari te horen zijn. Het is om zo te zeggen deel 2 van de Kerstcyclus die in de oude kerk dan ook pas eindigde met het feest van de Opdracht in de Tempel op 2 februari. Voor de carols tekenen o.a. John Rutter, Peter Warlock en Jan Pieterszoon Sweelinck, Philip W.J. Stopford en David wilcocks.