Uit de Kunst - 27/11/2022

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Op weg naar kerst met het Roder Jongenskoor

A Festival of Lessons and Carols for Advent

Advent is een tijd van verwachting. Van wachten op het Licht dat zal komen.
In de prachtige liederen die door het Roder Jongenskoor gezongen worden en
de teksten die gelezen worden staat het Licht centraal.
In donkere, bange tijden is het de hoop op dat Licht, die ons overeind kan houden.
Ook samen zullen wij daarover zingen.
U, Jij, bent van harte uitgenodigd.

De toegang is gratis.
Wel houden we een uitgangscollecte ter bestrijding van onkosten.

Het Roder Jongenskoor, opgericht in 1985 naar Engels voorbeeld,
heeft als repertoire de Anglicaanse koormuziek.
Het koor staat o.l.v. Jaap de Kok.
Organist is Sander van den Houten.