Psalmenvesper - 09/04/2023

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Psalm 59 zal centraal staan in deze vesper,
waarin wordt gezongen door het Martini Kerkkoor.

   Maar de HEER zag het,
   en het was slecht in zijn ogen
   dat er geen recht meer was.
   Hij was geschokt
   dat niet één mens zijn zijde koos.

   Hij zal komen met de kracht
   van een rivier in een smalle bedding,
   voortgestuwd door de adem van de HEER.

   Hij zal als bevrijder naar Sion komen,
   naar allen uit Jakobs nageslacht
   die met de misdaad breken.

   Mijn geest die op jou rust,
   en de woorden die ik in je mond heb gelegd,
   zullen uit jouw mond niet wijken,
   van nu tot in eeuwigheid - zegt de HEER.

Uit psalm 59, NBV