Cantatedienst - 02/10/2022

Locatie: Nieuwe Kerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Wo Gott der Herr nicht bei uns hält BWV 178 J.S.Bach (1685 – 1750)


Cantate Consort, barokorkest en solisten o.l.v. Jelte Hulzebos
Solisten: David van Laar (Altus), Roele Kok (Bas)
Voorganger: ds. Evert Jan Veldman
Organist: Mannes Hofsink

Bach schreef deze cantate voor de 8ste zondag na Trinitatis in 1724. Het is een zgn. koraalcantate, gebaseerd op het koraal ‘Wo Gott der Herr nicht bei uns hält’ van Justus Jonas. De koraaltekst sluit aan bij de woorden uit de evangelielezing, waarin Jezus waarschuwt voor valse profeten.

Het openingskoor is een grote koraalfantasie waarbij de koraalmelodie klinkt in de sopraan. Bach creëert een prachtig evenwicht tussen koraalmelodie, tekstinhoud en vorm.
Zes van de totaal acht coupletten zijn integraal getoonzet, twee coupletten zijn bewerkingen.

Diverse instrumentale en vocale combinaties zet Bach in om de tekst te schilderen en daarmee componeerde hij een bijzonder mooie cantate.