Evensong - 16/01/2022

Locatie: Nieuwe Kerk
Aanvang: 15:00
Aanvullende informatie:

Evensong for Epiphany

Gewijzigde aanvangstijd 15:00 uur
U kunt deze on-line dienst volgen op www.kerkomroep.nl, desgewenst ook op een later tijdstip

Op zondag 16 januari 2022 zingt een kleine formatie van Choral Voices een Evensong for Epiphany in de Nieuwe Kerk in Groningen. Aanvang 15:00 uur. Deze Evensong is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal genodigden vanuit verschillende kerkgenootschappen. De dienst is te beluisteren via de Kerkomroep. Er wordt een coronacheck uitgevoerd en een zelftest wordt dringend geadviseerd. Dit alles staat onder voorbehoud van de uitkomst van de persconferentie van aanstaande vrijdag.

Toelichting op de muziek van 16 januari 2022

In januari is de Evensong in de Nieuwe Kerk steevast een Festival of Lessons and Carols for Epiphany. Epiphany (Epifanie) komt van het griekse woord ‘epifaneia’, dat zoiets betekent als ‘plotseling verschijnen’ en vooral werd gebruikt voor de plotselinge manifestatie van een godheid. In de kerk gaat het hoogfeest van Epifanie dan ook over hoe God in de wereld verschijnt in Christus. De verhalen die erbij horen hebben hetzelfde element van verrassing of zelfs schok dat hoort bij de griekse term ‘epifaneia’. Het zijn de momenten waarbij voor het eerst, als in een soort flits van inzicht, blijkt dat dit niet zomaar een kind of leraar is: het bezoek van de drie koningen, de doop in de Jordaan en Jezus’ eerste wonder op de bruiloft in Kana. Eigenlijk is 6 januari, Driekoningen, de datum voor Epiphany, maar in veel landen wordt het gevierd op de daaropvolgende zondag. En dan zijn er nog kerken die vasthouden aan de oude indeling van de kersttijd in drie gedeeltes, te weten de Advent, de twaalf dagen cyclus rond Kerst en de periode van de Epifanie. Die laatste begon op 6 januari en eindigde op 2 februari, het feest van de Opdracht in de Tempel. Wat niet onlogisch is, want ook Simeon’s profetie in de Tempel is zo’n moment waar je hoort: dit is niet zomaar een kind. Dit is het lang verwachte Licht voor de volkeren. Zo klinkt dus op 16 januari een feestelijk geheel van teksten en carols, van Dingdong merrily on high (Willberg) tot Poston’s Jesus Christ the appletree; Cornelius’ Three Kings en Gardiner’s Tomorrow shall be my dancing day. Van Sweelinck zingen we het Hodie Christus natus est; van Archer O magnum mysterium en van Warlock Benedicamus Domino. Met aan het begin natuurlijk een Epiphany Responsory geinspireerd op een Magnificat van Palestrina, en afsluitend de lofzang van Simeon oftewel het Nunc Dimittis van Lloyd Webber.