Gregoriaanse vespers - 30/01/2022

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Aanvangstijd 17:00 uur  -- OP DE GEWONE TIJD,   dat is anders dan eerder aangegeven

U kunt deze dienst persoonlijk bezoeken, maar ook on-line volgen op www.kerkdienstgemist.nl, desgewenst ook op een later tijdstip


De  liturgie van de vesper kunt u vinden met deze link. U vindt daarin zowel de latijnse tekst als de nederlandse vertalingen.

Iedere vijfde zondag van de maand verzorgt de Schola Gregoriaans de vesperdienst in de Martinikerk.

In zo’n Vesper wordt de monastieke liturgie gevolgd: de traditie die in de kloosters gangbaar is, wordt in deze vesper gepraktiseerd. Alle gezangen zijn in het Latijn; dat zijn in iedere vesper een hymne, enkele psalmen, een responsorium en het Magnificat, de lofzang van Maria.

Speciaal aan onze vesperdiensten is, dat ze direct worden gevolgd door de Completen, het afsluitende koorgebed van iedere dag. Het repertoire daarvan is steeds gelijk: het responsorium In manus tuas, het canticum Nunc dimittis, een antifoon en als afsluiting een Maria-antifoon.

In iedere vesper is een gedrukte orde van dienst beschikbaar. Daarin staan ook de vertalingen van de Latijnse teksten die worden gezongen. De aanwezigen kunnen daardoor goed volgen wat er gebeurt en zo mogelijk ook meezingen.

In 2022 zal de schola zingen op zondag 30 januari (de vierde zondag door het jaar) en op zondag 29 mei (de zevende zondag na Pasen).