Cantatedienst - 01/03/2020

Locatie: Nieuwe Kerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:


Kamerkoor Tiraña, het barokorkest o.l.v. Tymen Jan Bronda en solisten Judith Pranger en David Laar voeren “Eins bitte ich vom Herrn” (BuxWV 24) en “Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort” (BuxWV 27) van Dieterich Buxtehude uit. Ds. Dick Mak gaat voor in de dienst en Stef Tuinstra is organist.Eins bitte ich vom Herrn

Buxtehudes cantates staan in de traditie van de late 17e eeuw waarin het gewoonte was Bijbelse teksten te combineren met geestelijke poëzie. In de uitvoering worden beide elementen samengevoegd tot een samenhangend concerto van opeenvolgende en toch stilistisch verschillende delen. Deze cantate is gebaseerd op Psalm 27 en poëzie uit een Nürnberger hymnaal uit 1676 (Christian Weselovius). De compositie is geschreven voor vijf stemmen (SSATB) en barok-ensemble bestaande uit twee violen, twee altviolen en continuo. Een sonatina opent de cantate, gevolgd door een concertante psalmuitvoering. De opeenvolgende drie delen zijn gebaseerd op strofes uit de aria waarbij elke strofe eindigt met een instrumentaal ritornel.Erhalt uns Herr bei deinem Wort

Deze cantate verbindt de twee teksten „Erhalt uns Herr bei deinem Wort“ en „Verleih uns Frieden gnädiglich“. Het Lübecker Gesangbuch uit 1703 geeft beide liederen met een extra strofe van Johann Walter op de melodie „Erhalt uns Herr“ weer. Dit was het voorbeeld voor de compositie van Buxtehude. Het tabulatuurafschrift van deze cantate in de Dübenverzameling kan in de zomer- of herfstmaanden van het jaar 1687 worden gedateerd. De compositie ontvouwt zich in vierstemmige homofone voordracht van de koraalverzen en een ritornel dat steeds variabel terugkeert. Een virtuoos ritmisch “Amen” brengt de polyfonie naar boven en besluit tevens het deel.