Huub Oosterhuis Psalmen vrij - in de Martinikerk
De commissie Schoonheid met een Ziel nodigt u van harte uit in de Martinikerk op zondag 28 januari 2018 om 16.00 uur.
Daar zal musicus Antoine Oomen met zijn koor door hem getoonzette psalmen van Huub Oosterhuis ten gehore brengen.
Huub Oosterhuis komt ook en zal zelf enkele van zijn teksten toelichten.
De toegang is vrij.
Er is aan het einde een collecte ter bestrijding van de onkosten.
U bent van harte welkom!

 

  genieten


martinikerkOp zondagmiddag om 17:00 uur in Groningen (Stad) genieten van zuivere stemmen en mooie muziek in een entourage die er voor gemaakt is: de Martinikerk en de Nieuwe Kerk. Een uur voor jezelf met ruimte voor stilte en voor wat onzegbaar is. Putten uit de eeuwenoude schatten van de kerk. Toegankelijk gemaakt voor Stad en Ommeland. Cultuur ademen. Je hart ophalen. Dat is schoonheid met een ziel. 

Nieuwe kerk

 Schoonheid met een ziel wordt mogelijk gemaakt door de Protestantse Gemeente Groningen en het Studentenplatform voor Levensbeschouwing Groningen. 
Aangesproken door Schoonheid met een ziel? Of heb je juist kritiek? Stuur ons dan een mail
Schoonheid met een Ziel is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Groningen.
Volgende middagviering
Het nieuwe lied
28-01-2018
in de Martinikerk
aanvang: 16:00