persbericht
Zie bij NIEUWS het persbericht over de viering Herdenking en Bevrijding op 7 mei.

uitnodiging

Zing mee!
Sinds januari 2016 zingen we elke vierde zondag van de maand
het nieuwe kerkelijk lied in de Martinikerk te Groningen..
We maken daarvoor gebruik van het Liedboek van de kerken en het liedboek Zangen van zoeken en zien.
Koren, die voor één of meerdere keer per jaar hieraan mee willen werken, kunnen zich opgeven. Ook individuele zangers zijn van harte welkom.
Heb je belangstelling om mee te zingen, dan kun je mailen naar:

hetnieuwelied@schoonheidmeteenziel.nl


  genieten

martinikerkOp zondagmiddag om 17:00 uur in Groningen (Stad) genieten van zuivere stemmen en mooie muziek in een entourage die er voor gemaakt is: de Martinikerk en de Nieuwe Kerk. Een uur voor jezelf met ruimte voor stilte en voor wat onzegbaar is. Putten uit de eeuwenoude schatten van de kerk. Toegankelijk gemaakt voor Stad en Ommeland. Cultuur ademen. Je hart ophalen. Dat is schoonheid met een ziel. 

Nieuwe kerk

 Schoonheid met een ziel wordt mogelijk gemaakt door de Protestantse Gemeente Groningen en het Studentenplatform voor Levensbeschouwing Groningen. 
Aangesproken door Schoonheid met een ziel? Of heb je juist kritiek? Stuur ons dan een mail
Schoonheid met een Ziel is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Groningen.