Alles van waarde

Lustrumconcert Cantores Sancti Martini

Onder auspiciën van Schoonheid met een ziel is er op zondag 25 november a.s. in het kader van het veertigjarig bestaan van de cantorij een feestelijk lustrumconcert in de Martinikerk, getiteld “Alles van waarde”. Instrumentale medewerking wordt verleend door organist Henk de Vries. Het geheel staat onder leiding van dirigent Leo van Noppen, die Frans Geusebroek in 2013 opvolgde als dirigent van CSM.
Uitgevoerd worden werken voor koor a capella alsook voor koor en orgel van Bach, Elgar, Mendelssohn, Geusebroek, Rheinberger, Palestrina et al.

Het concert begint om 15:00 uur en de toegang is gratis.


genieten


martinikerkOp zondagmiddag om 17:00 uur in Groningen (Stad) genieten van zuivere stemmen en mooie muziek in een entourage die er voor gemaakt is: de Martinikerk en de Nieuwe Kerk. Een uur voor jezelf met ruimte voor stilte en voor wat onzegbaar is. Putten uit de eeuwenoude schatten van de kerk. Toegankelijk gemaakt voor Stad en Ommeland. Cultuur ademen. Je hart ophalen. Dat is schoonheid met een ziel. 

Nieuwe kerk

 Schoonheid met een ziel wordt mogelijk gemaakt door de Protestantse Gemeente Groningen en het Studentenplatform voor Levensbeschouwing Groningen. 
Aangesproken door Schoonheid met een ziel? Of heb je juist kritiek? Stuur ons dan een mail
Schoonheid met een Ziel is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Groningen.
Volgende middagviering
25-11-2018
in de Martinikerk
aanvang: 15:00