Psalmenvespers in seizoen'17-'18

 

Jazz-vespers in de Martinikerk

Jazzvespers in Schoonheid met een Ziel
Met ingang van februari zullen op de vierde zondag
van de maand experimentele jazz-vespers worden gehouden. De diensten worden voorbereid met steeds een wisselende groep internationale studenten van de jazz-afdeling van het Prins Claus Conservatorium. De inhoud van de diensten wordt ontwikkeld vanuit een thema dat verbonden is met een bekende popsong. Zondag 25 februari is het thema ontleend aan de song van Leonard Cohen: There’s is a crack in everything. That’s how the light gets in.
De muziek in de diensten heeft een improviserend karakter. Daarnaast is er ook solo- en samenzang. De diensten zijn Engelstalig. Voorganger is studentenpastor Tiemo Meijlink.


Volgende middagviering
Jazzvesper
25-03-2018
in de Martinikerk
aanvang: 17:00