Psalmenvespers - Wat zijn psalmenvespers?

Deze Psalmenvespers worden gehouden om de blijvende verbondenheid met de Synagoge tot uitdrukking te brengen, in continuïteit met de christelijke traditie in kloosters en kathedralen, en als inspiratie voor onze eigen spiritualiteit in verhouding tot God, onszelf, onze naaste en onze cultuur in het heden.
Volgende middagviering
Geen vesper
15-12-2019
in de Nieuwe Kerk
aanvang: 17:00