Uit de kunst - Wat is uit de kunst

Wat gebeurt er als beeldende kunst en bijbelverhaal naast elkaar worden gelegd?

Dit voorjaar brengt Schoonheid met een ziel onder de noemer 'Uit de kunst'
in vier vieringen rond vier kunstwerken van vier verschillende kunstenaars
De mens in beeld

23 januari: Liedmiddag Oosterhuis (buitenbeentje!)
27 februari: Jeroen Bosch: Tuin der lusten

Link naar Prado Museum, Madrid; links-onder vindt u God, Adam en Eva

Met zijn tenen is Adam nog bij God, maar Eva vangt zijn blik.
Hij veert op, terwijl zij nog lijkt te moeten landen.
Rondom scharrelen de monstertjes in de tuin der lusten.
Zo verbeeldt Jheronimus Bosch de geboorte van de mens.


27 maart: Rembrandt van Rijn: Kruisafname
24 april: Vincent van Gogh: De opwekking van Lazarus
22 mei: Ernst Barlach: De zwevende
Volgende middagviering
Psalmenvesper
11-12-2022
in de Martinikerk
aanvang: 17:00