Uit de kunst - Archief


2022: Wat gebeurt er als beeldende kunst en bijbelverhaal naast elkaar worden gelegd?

Dit voorjaar brengt Schoonheid met een ziel onder de noemer 'Uit de kunst'
in vier vieringen rond vier kunstwerken van vier verschillende kunstenaars
De mens in beeld

23 januari: Liedmiddag Oosterhuis (buitenbeentje!)
27 februari: Jeroen Bosch: Tuin der lusten

Link naar Prado Museum, Madrid; links-onder vindt u God, Adam en Eva

 

Met zijn tenen is Adam nog bij God, maar Eva vangt zijn blik.
Hij veert op, terwijl zij nog lijkt te moeten landen.
Rondom scharrelen de monstertjes in de tuin der lusten.
Zo verbeeldt Jheronimus Bosch de geboorte van de mens.


27 maart: Rembrandt van Rijn: Kruisafname
24 april: Vincent van Gogh: De opwekking van Lazarus
22 mei: Ernst Barlach: De zwevende

++++

Deze Vesper is vanwege de lockdown vanaf 17:00 niet doorgegaan

Corona maatregelen voor de poëzievesper op 28 november 2021 in de Martinikerk
aanvang: 17:00 uur
• Bij binnenkomst wordt gevraagd naar corona-achtige klachten
• Je telefoonnummer of emailadres wordt genoteerd
• Bewaar de anderhalve meter afstand tussen niet-huisgenoten
• Draag een mondneuskapje bij het lopen door de kerk
• Meld het als na afloop van de vesper een positieve test uitwijst dat je tijdens de vesper besmettelijk was; wij geven dat anderen dan anoniem door. (info@schoonheidmeteenziel.nl of tel. 06-33724079 )

Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, maar misschien ten overvloede. Bij klachten: blijf thuis

“De nacht loop ten einde….”

Het is de eerste zondag van Advent: tijd van verwachting en nieuwe hoop, maar dan wel in het besef dat onze wereld vol duisternis is. In de Poëzievesper van Schoonheid met een Ziel confronteren we oude Adventsgedachten met nieuwe poëzie over de aantrekkelijkheid van een apocalyps en “de sensatie dat ik een ziel heb”. Ook nu zullen gedichten van Alexis de Roode (1970) uit zijn laatste bundel Een steen openvouwen (2017) klank en kleur geven aan de vesper.
De muzikale onderdelen worden verzorgd door de drie jonge musici van het Trio Fiori Musicali: Rianne Helmus (blokfluit en dulciaan), Jaap de Kok (zang en cantor), Wietse Ouwejan (klavecimbel).

Een dulciaan is een dubbel-riet-instrument uit de renaissance-tijd, met een dubbele boring (gevouwen buis), waardoor een lage klank ontstaat bij een relatief korte bouw. Ze worden gemaakt in verschillende grootten (sopraan tot bas). Van de grootste is de Fagot afgeleid.