Psalmenvespers - Wat zijn psalmenvespers?

Deze Psalmenvespers worden gehouden om de blijvende verbondenheid met de Synagoge tot uitdrukking te brengen, in continuïteit met de christelijke traditie in kloosters en kathedralen, en als inspiratie voor onze eigen spiritualiteit in verhouding tot God, onszelf, onze naaste en onze cultuur in het heden.
Volgende middagviering
Evensong
20-09-2020
in de Nieuwe Kerk
aanvang: 0:00