Psalmenvespers - Ervaringen

Zelf iets ervaren van de Psalmenvespers? Beluister de Roden Girl Choristers via youtube

Egbert Minnema: Psalmen laten me weten dat ik niet alleen sta


Ik ga in de eerste plaats naar de Martinikerk, omdat daar het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd. Daarnaast ben ik een liefhebber van de psalmen. In de gebeden, lofprijzingen en aanroepingen van de psalmisten naar God toe, zijn alle aspecten van een mensenleven terug te vinden. Vreugde, pijn, verlatenheid, jaloezie, dankbaarheid en vertrouwen in God wisselen elkaar af.

Het psalmboek is voor mij altijd actueel, en daarmee sterkt het mij in mijn relatie tot God. Als ik zelf geen woorden kan vinden voor mijn gevoelens, is er vrijwel altijd een psalm die ze wel verwoordt. De psalmen laten me weten dat ik niet alleen sta. Evenals de psalmist en talloze andere mensen die de psalmen hebben gezongen of gebeden kan ik me tot God wenden. In de Psalmenvesper komen kerkdienst en psalmen voor mij op een mooie manier bij elkaar. De dienst is liturgisch rijker dan een gewone dienst. Je hoort andere muziek die soms van een hoge kwaliteit is. Ik vind het bovendien prettig dat er genoeg ruimte is voor samenzang. Daardoor kunnen de kerkgangers gelovig reflecteren op wat er in de dienst gebeurt. Dat de Roder Koren en het Arezzo Consort af en toe meedoen, is voor mij een extra stimulans om te gaan.

Hoe ik eruit kom, verschilt heel erg per keer Dat hangt ook met mijn eigen toestand op dat moment samen. De vesper van psalm 121 bijvoorbeeld was erg stimulerend voor m’n geloof. De preek van dominee Van den Berg zette me aan het denken, ik kon er de rest van de week wat mee. Het Roder Jongens Koor zong fantastisch. We zongen psalmen en liederen die goed op de liturgie aansloten. Ik kon ze uit m’n hart meezingen. We werden héérlijk begeleid door Sietze de Vries. Echt uit te leggen is het niet, maar op zo’n moment ervaar je de actieve aanwezigheid van de Heilige Geest.

Soms heb je een wat onverschilligere zondag. Dan vind ik de preek niet zo best. Of de teksten of de muziek sluiten niet aan bij hoe je op dat moment in het geloof staat. De samenzang is voor mij altijd een hoogtepunt. Je zingt met honderden mensen tot één God. Je beseft dat er tallozen ons met die liederen zijn voorgegaan in hun zang tot God. Je weet dat je hoort bij de kerk van alle tijden en plaatsen. En dat geeft vertrouwen en geborgenheid in God. Wat er ook gebeurt, in alle situaties is God er en mag je tot hem bidden, danken en zingen. Dat is op elke eredienst van toepassing, maar bij een psalmenvesper is het soms net een stapje mooier en rijker dan in een gewone eredienst. Goed dat het maar een keer per maand is, want anders zou de glans er nog vanaf gaan...
Volgende middagviering
Cantatedienst
02-06-2024
in de Nieuwe Kerk
aanvang: 17:00