Evensongs - Wat zijn evensongs?

The liturgical form of a Choral Evensong was instituted almost 500 years ago when the English King Henry VIII established The Anglican Church following a serious conflict with the Pope in Rome.The Choral Evensong is a combination of vesper and complin, still celebrated daily in many English Cathedrals.
Apart from a few short spoken elements an Evensong as a whole is sung.

The congregation is asked to be actively involved in the form of the liturgy. This is shown in your attitude; listening in a sitting position or standing up.
Please note the instructions in the Order for the Service.

Some have said that Choral Evensong seems to be more of a concert than an act of worship. That would be true if the singing were offered to those present – but it isn’t. It is offered by the Choir, on behalf of the whole Church, to Almighty God – who alone is the audience to all worship; we are part of that offering, even though we say little and sing even less; by our presence and our silent assent, we are worshipping as we allow the Choir – doing something beautiful for God who creates, preserves and redeems us – to lift our hearts beyond the mundane into the realms of the eternal and glorious life of heaven.
  De liturgische vorm van een Choral Evensong ontstond bijna 500 jaar geleden toen de Engelse koning Henry VIII in 1534 de Anglicaanse kerk stichtte na een hoogoplopend conflict met de paus in Rome.

De Choral-Evensong is een samen-smelting van vesper en completen, dagelijks nog gevierd in veel grote Engelse kathedralen.
Op enkele korte gesproken bijdragen na wordt een Evensong in zijn geheel gezongen.De gemeente wordt gevraagd actief betrokken te zijn bij de vorm van de liturgie. Dit blijkt uit uw houding; zittend aanhoren of luisterend staan.
Zie de aanwijzingen in de orde van dienst.


Sommigen zeggen dat een Choral Evensong meer weg heeft van een concert dan van aanbidding. Dat zou zo zijn als er gezongen werd voor de aanwezigen, maar dat is het niet het geval. Het gezang is opgedragen door het koor, namens de hele kerk, aan God almachtig – Hij alleen is het adres van alle aanbidding; wij maken daarvan deel uit, ook als we weinig zeggen en nog minder zingen; door onze aanwezigheid en ons zwijgend instemmen, nemen wij deel aan de aanbidding als wij het koor – dat iets moois doet voor God, die ons schept, bewaart en verlost – in staat stellen om onze harten te verheffen boven het wereldse uit tot in het rijk van de eeuwigheid en het verheerlijkte leven van de hemel.
Volgende middagviering
Geen vesper
23-06-2024
in de Martinikerk
aanvang: 17:00