Cantatediensten - Wat is een cantate?

Het seizoen 2016-2017 is het vierentwintigste jaar dat de serie Cantatediensten in de Nieuwe Kerk wordt georganiseerd. Zoals u gewend bent ligt het accent op de cantates van J.S.Bach, maar ook andere componisten komen aan bod, zoals Fauré en een wat minder bekende tijdgenoot van Bach, Johann Graupner. Hoogtepunt is dit jaar de uitvoering van de ‘Hohe Messe’ van Bach, een uitdaging waar we naar uit zien.
We streven steeds naar het hoogst haalbare niveau. Naast de koren zetten de professionele solisten en de gespecialiseerde barokmusici zich daarvoor jaar na jaar met succes in. Zonder hun deskundigheid, groot enthousiasme en passie voor deze muziek zouden de cantatediensten ondenkbaar zijn.
Wij hopen dat u evenals vorige jaren met ons zult genieten van de schoonheid en veelzijdigheid van de kerkmuziek.
De cantatediensten zijn niet als concertserie bedoeld, maar om kerkmuziek uit te voeren in een context en op een plaats waarvoor zij is gemaakt. Wij denken dat deze muziek zo een meerwaarde krijgt boven een uitvoering in de concertzaal.
Ondanks het feit dat de musici voor een minimale vergoeding spelen en zingen en de kosten voor de organisatie zo beperkt mogelijk worden gehouden zijn de kosten op jaarbasis hoog.
Uw financiële steun om de plannen te realiseren en te continueren is dan ook onontbeerlijk! Wij vragen daarom een bijdrage van minimaal € 7,50 in de collecte die bij de uitgang van elke cantatedienst wordt gehouden. Daarnaast kunt u zich aanmelden als donateur door overmaking van ten minste € 25,- op banknummer NL67INGB0009444965 t.n.v. Commissie Cantates in de Nieuwe Kerk.


Comité van aanbeveling:
Ton Koopman organist, clavecinist, dirigent Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Masaaki Suzuki organist, clavecinist, dirigent Bach Collegium Japan
Chris Fictoor componist, dirigent, oud-directeur Prins Claus Conservatorium
Carolien Eijkelboom, directeur Centrum voor Oude Muziek en Dans Groningen
Jan Luth hymnoloog, kerkmusicus
Marcel Mandos, artistiek leider/ programmeur Noord Nederlands Orkest
Johan Beeftink, organist
Evert Jan Veldman, predikant Protestantse Wijkgemeente Nieuwe Kerk
Pieter Bootsma, oud-directeur Christelijke Scholengemeenschap Groningen

Tekst: Jelte Hulzebos

Adres: Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen
Inlichtingen: Jelte Hulzebos tel. (050) 5730902
www.nieuwekerk.org/cantatediensten
www.jeltehulzebos.com
Volgende middagviering
Evensong
20-09-2020
in de Nieuwe Kerk
aanvang: 0:00