Psalmenvesper - 14/05/2023

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Agricola Consort o.l.v. Jaap de Kok

Psalm 60 zal centraal staan in deze vesper.

        Sta ons bij tegen de vijand,
        de hulp van mensen is tevergeefs.
        Met God zullen wij triomferen,
        hij zal onze vijanden vertrappen.

                        NBV Ps 60: 13,14