Psalmenvesper - 11/12/2022

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Martini Kerkkoor

Luister, God, naar mijn gebed,
verberg u niet als ik om hulp smeek,
sla acht op mij en geef mij antwoord.

Klagend loop ik rond, radeloos
door het schreeuwen van de vijand
en het tieren van de godddelozen,
want zij storten onheil over mij uit
en bestoken mij met hun woede.

En ik? Ik roep tot God,
de Heer zal mij redden.
In de avond, in de morgen, in de middag
klaag ik en zucht ik,
en hij hoort mijn stem.

Leg uw last op de Heer
en hij zal u steunen,
nooit zal hij dulden
dat een rechtvaardige ten val komt.


Psalm 55, NBV, gedeeltelijk