Uit de Kunst - 27/03/2022

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Rembrandt van Rijn: Kruisafname
Dit is de tweede in een serie van vier vespers rond enkele beroemde kunstwerken. We maken in deze reeks met grote stappen een reis door de tijd om te ontdekken hoe kunstenaars in verschillende perioden van de geschiedenis de mens in beeld hebben gebracht. Deze middag staan we stil bij een schilderij en een ets van Rembrandt van Rijn, die de kruisafneming van Christus tot thema hebben. De beide werken stammen uit dezelfde periode als diens bekende schilderij ‘De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp’. Anders dan op het altaarstuk in Antwerpen van de Vlaamse barokschilder Peter Paul Rubens wordt de gestorven Christus door Rembrandt niet majesteitelijk afgebeeld, maar als een geschonden mens van wie het lichaam plomp en log van het kruis afglijdt, bijna te zwaar om te dragen.

Voorganger is ds. Marga Baas, de muzikale bijdrage is van Eeuwe Zijlstra. De toegang is gratis; bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.