Cantatedienst - 05/06/2022

Locatie: Nieuwe Kerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:

Koorwerken voor Pinksteren

Cantate Consort o.l.v. Jelte Hulzebos
Voorganger: ds. Ruth Peetoom
Organist: Stef Tuinstra

Veni sancti spiritus Josquin Desprez (ca. 1450-1521)
Veni Creator Spiritus Orlando di Lasso (ca.1532 – 1594)
Veni Creator Spiritus Tomas Luis de Victoria (1548-1611)
Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 J.S.Bach (1685-1750)

Het Cantate Consort zingt werken van renaissance- en barokcomponisten die zich lieten inspireren door het feest van Pinksteren. Grote namen en dito koorwerken, zoals delen uit de mis ‘Veni Creator Spiritus’ van Orlando di Lasso, het uitgebreid vijfstemmig motet ‘Veni Sancte Spiritus’ van Desprez en het dubbelkorige motet ‘Der Geist hilft unser Schwachheit auf’ van Bach.

Toegang Gratis. Collecte bij de uitgang.