Psalmenvesper - 14/11/2021

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:
In deze vesper staat Psalm 44 centraal en zingt het Roder Jongenskoor.

Save us, O Lord, waking,
Guard us sleeping,
That awake we may watch with Christ,
and asleep we may rest in peace.

Behoed ons, o Heer, als wij waken,
Bewaar ons als wij slapen,
Dat, wakker, wij waakzaam zijn met Christus,
en, slapend, wij rusten in vrede.