Cantatedienst - 02/02/2020

Locatie: Nieuwe Kerk
Aanvang: 17:00
Aanvullende informatie:
In de cantatedienst van 2 februari voeren het Cantate Consort, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos cantate Cantate BWV 187 Es wartet alles auf Dich van J.S.Bach uit. Solisten zijn: Esther Ebbinge -sopraan, David van Laar – altus en Joep van Geffen – bas. Voorganger in de dienst is ds. Evert Jan Veldman en Stef Tuinstra bespeelt het orgel.De cantate ‘Es wartet alles auf dich’ werd geschreven voor de 7de zondag van Trinitatis in 1726 . De lezing voor die zondag is Marcus 8: 1 – 9, de wonderbare spijziging.

In 1726 schrijft Bach niet wekelijks een nieuwe cantate maar voert hij onder andere een aantal van de door zijn neef Johann Ludwig Bach (1677 – 1731) gecomponeerde cantates uit. De cantateteksten kwamen uit een bundel ‘Kirchen-Music’ (1704) van diens broodheer Graaf Ernst Ludwig von Sachsen-Meiningen. Uit deze zelfde bundel betrekt Bach in 1726 een zestal cantateteksten waaronder die van BWV 187.

De structuur van de tekst geeft deze zes cantates steeds dezelfde vorm: oudtestamentische tekst -recitatief-aria-recitatief- aria op nieuwtestamentische tekst, recitatief en koraal.

Het openingskoor van BWV 187 bevat een oudtestamentische tekst uit Psalm 104: 27, 28, dan volgt er een recitatief en aria. Het tweede deel bevat een aria op nieuwtestamentische tekst Mattheus 6: 32, 33, waarna recitatief en koraal volgen.

In de eerste drie delen wordt lof gezongen aan God voor het voedsel dat hij schenkt en voor de wonderen van de schepping. In het tweede deel van de cantate richt de tekstdichter zich persoonlijk tot de christelijke gemeente, daarbij uitgaande van Jezus woorden uit de bergrede. Kort samengevat luidt de oproep ‘Heb geen zorgen over de dagelijkse behoeften, God zorgt voor ons’.