Psalmenvesper - 08/12/2019

Locatie: Martinikerk
Aanvang: 0:00
Aanvullende informatie:
Prop. D Maassen van de Brink gaat voor in deze Psalmenvesper waarin Psalm 29 centraal staat. Er wordt gezongen door het Martini Kerkkoor.